Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa: osa 2

Onnistuminen yhteisen hyvän ja taloudellisen tuoton yhdistämisessä on yhteiskunnallisten yritysten menestyksen mitta. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset tavoitteet voivat kuitenkin houkutella tai pakottaa yritystä vastakkaisiin suuntiin. Fiksu liiketoimintamalli auttaa ehkäisemään ja purkamaan näitä jännitteitä. Blogissa kerron minkälaisia yhteiskunnallisia yrityksiä Suomessa on ja kuinka ne ratkovat yhteisiä ongelmiamme.

 

Continue reading “Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa: osa 2”

Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa: osa 1

Yhteiskunnallisia ja taloudellisia tavoitteita yhdistäviltä yhteiskunnallisilta yrityksiltä odotetaan suuria.  Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2020 alussa julkaistussa  selvityksessä yhteiskunnallisten yritysten odotetaan tuottavan kestävää kasvua, työmahdollisuuksia osatyökykyisille sekä myönteisiä hyvinvointivaikutuksia.  Kirjoituksessa pohditaan pystyvätkö yhteiskunnalliset yritykset vastaamaan odotuksiin.

 

Continue reading “Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa: osa 1”

Yhteiskunnalliset yritykset, mitä ne ovat?

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat ihmisiä, yhteisöjä ja ympäristöä kuormittavia ongelmia liiketoiminnallaan. Niinpä yhteiskunnallisia yrityksiä tutkimalla voi ymmärtää paremmin miten yhteiskunnallinen hyöty ja taloudellinen kannattavuus voivat yhdistyä ja kiihdyttää toisiaan kasvuun yhden organisaation toiminnassa. 

Continue reading “Yhteiskunnalliset yritykset, mitä ne ovat?”