KEHITTÄVÄT VAIKUTTAVUUDEN ARVIONNIT

SYSTEEMINEN LÄHESTYMISTAPA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ARVIOINTIIN

Olemme mukana konsortiossa, joka toteuttaa valtioneuvoston rahoittamana ”Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen” -hanketta (linkki tietokäyttöön.fi -sivustolle). Osana hanketta luodaan systeemistä lähestymistapaa hyödyntävä arviointikehikko, jota voidaan jatkossa soveltaa kokonaisvaltaisten kriisinhallintaoperaatioiden suunnitteluun, johtamiseen ja arviointiin. Vaikuttava Yritys on mukana vaikuttavuuden arvioinnin sekä systeemisen lähestymistavan asiantuntijana. Konsortioon kuuluvat mm. Kriisinhallintakeskus CMC Finland, Comprendum Oy, Security Analysis Oy, Laurea ammattikorkeakoulu sekä Maanpuolustuskorkeakoulu.

YHDENMUKAISTA JA VERTAILTAVAA TIETOA STEA-RAHOITTEISISTA KOHTAAMISPAIKOISTA

Toteutimme tuloksellisuuden arvioinnin STEAn rahoittamista kohtaamispaikoista (linkki raporttiin). Arviointi tuotti tietoa kohtaamispaikojen kävijöiden tarpeista ja odotuksista, heidän kokemistaan hyödyistä sekä toiminnan tuloksellisuudesta. Kaikki yli 50 osallistunutta järjestöä sai oman koodin, jonka avulla ne pääsivät tarkastelemaan omia tuloksiaan ja vertailemaan niitä muihin, samanlaisen kohderyhmän kanssa työskenteleviin kohtaamispaikkoihin. Power BI -toteutuksen ansiosta raportin käyttäjät voivat helposti tarkastella tuloksia suhteessa haluamiinsa taustatekijöihin ja muihin muuttujiin. Työ tehtiin yhdessä Ajatustalo Oy:n Antti Pelto-Huikon kanssa.

 

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN MENETELMÄT JA TYÖKALUT

SITRAN VAIKUTTAVUUDEN ASKELMERKIT -OPAS

– vaikuttavuuden arvioinnin työkalut, hyvät käytännöt ja esimerkit

Sitra julkaisi maaliskuussa 2018 vaikuttavuuden tuottamisen ja arvioinnin maailmaan johdattelevan oppaan, jonka soisi päätyvän jokaisen tematiikasta kiinnostuneen lukulistalle. Julkaisuun on koottu menetelmiä, työkaluja ja esimerkkejä, joiden inspiroimana omien palveluiden ja muun toiminnan vaikuttavuutta on helppoa ruuvata vielä vähän suuremmaksi. Sen voit ladata täältä (pdf).


VAIKUTTAVUUDEN ETÄVALMENNUS YHTEISTYÖSSÄ LUKEN KANSSA

Kehitimme ja testasimme Luonnonvarakeskuksen kanssa hyvinvointialan yrittäjille ja heidän tukijoilleen suunnatun vaikuttavuuden etävalmennuksen. Valmennus koostui webinaareista ja sähköisestä työkirjasta, joiden tuella yritykset kehittivät ja hioivat vaikuttavuudesta itselleen kilpailuedun. Osana valmennusta tuotettu sähköinen työkirja on ladattavissa tältä sivulta.

 

VAIKUTTAVUUSOPIT KÄYTTÖÖN 

VALMISTAUTUMISTA VAIKUTTAVAMPAAN OHJELMAKAUTEEN

Tuemme Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden valmistautumista EU:n maaseuturahoituksen tulevaan ohjelmakauteen osana Vaikuttavuus esiin -hanketta (linkki hankkeen sivuille). Mukana suurempaa vaikuttavuutta ovat tavoittelemassa alueen ELY-keskus, Leader-yhdistykset sekä maaseuturahoitusta saavat hankeorganisaatiot. Yhteistyö koostuu koulutuksista, työpajoista sekä ELY-keskuksen strategiatyön tukemisesta.

KOULUTUSTA JA MENTOROINTIA SITRAN VAIKUTTAVUUSKIIHDYTTÄMÖSSÄ

Sitra on järjestänyt useita Vaikuttavuuskiihdyttämöitä, joiden tavoitteena on ollut vahvistaa osallistujien vaikuttavuusosaamista ja sijoitusvalmiutta. Saila vastasi yhdessä Suomen Säätiötilipalvelu Oy:n ja Impactor Consulting Osk kanssa koulutuksen ja mentoroinnin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Leave a Reply