You are currently viewing MITÄ VAIKUTTAVUUS ON?

MITÄ VAIKUTTAVUUS ON?

Lyhyt ja yksinkertainen kysymys, johon vastaus on usein pitkä ja kryptinen. Vaikuttavuudesta innostuneita uhkaakin eksyminen termi- ja mittariviidakkoon. Jos haluat saada vastauksia ja välttää harhapolut, lue eteenpäin.

Uskomme, että vaikuttavuus on muutoksen tekijöiden uusi supervoima: menestystekijä, joka vauhdittaa liiketoimintaa, vipuaa rahoitusta ja tuo uusia yhteistyökumppaneita. Jotta näky voi toteutua, täytyy vaikuttavuudesta pystyä puhumaan selkosuomella.

Tähän päästäksemme kokosimme yhteen lähestymistavat ja opit, joita soveltaen pystyt läpivalaisemaan organisaationne vaikuttavuutta. Aloita tarkastelemalla vaikuttavuutta kahdesta näkökulmasta:

  1. Vaikuttavuus tavoitteellisena muutoksena.
  2. Vaikuttavuus organisaation kykynä saada tavoittelemansa muutokset aikaan.

VAIKUTTAVUUS ON TAVOITTEELLISTA MUUTOSTA

Yksinkertainen on kaunista, joten puristimme kuvauksen vaikuttavuuden muodostumisesta kaavan muotoon. Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tarvitaan muutoksia, merkitystä sekä volyymiä.

Huomaa, että vaikuttavuus on kertolaskun tulos: jos mikä tahansa laskun osatekijöistä on nolla, myös vaikuttavuus hiipuu sen myötä olemattomiin. Alta voit katsoa Vaikuttavuus minuutissa -videon, jossa esittelemme vaikuttavuuden kaavan. Teksti jatkuu videon jälkeen.

Pureudutaan vaikuttavuuden kaavaan hiukan tarkemmin:

Vaikuttavuuden ytimessä on tavoitteellinen muutos, joten vaikuttavuuttaan maksimoiva organisaatio kokoaa kaikki voimansa ja verkostonsa saadakseen aikaan tietyn muutoksen. Muutos voi liittyä esimerkiksi määrätyn ihmisryhmän hyvinvoinnin kasvattamiseen, ympäristön tilan kohenemiseen tai palveluiden yhdenvertaisuuden parantamiseen.

Seuratkaa muutosten toteutumista, jotta niiden tavoittelu ohjaa ja motivoi, pakottaa (pois)valintoihin sekä kannustaa etsimään uusia kumppanuuksia.

Vaikuttavan toiminnan hyödyt säteilevät tekijäänsä laajemmalle. Tavoiteltavien muutosten täytyykin olla merkityksellisiä, jotta ne sopivat vaikuttavan toiminnan johtotähdeksi. Merkitys muodostuu esimerkiksi siitä, että ratkotte ihmisten ja ympäristön hyvinvointia uhkaavia ongelmia. Merkitys elää ajassa, sillä elämää ja hyvinvointia varjostavat uhat voivat muuttua nopeasti. Lisäksi ihmisten tärkeinä ja arvokkaina pitämien asioiden järjestys saattaa järkkyä tai hädän syy ja aste vaihdella.

Vaikuttavuuden kaavan viimeinen osatekijä on volyymi. Mitä suuremmassa joukossa saatte muutoksia aikaan, sen vaikuttavampaa: pidensitte sadan ihmisen elinikää vuodella => yhteensä se on sata elinvuotta lisää. Silti vaikuttavuuden maksimointi onnistuu harvoin pelkästään volyymiä kasvattamalla. Merkitys ja muutoksen intensiteetti voivat siinä rytäkässä kärsiä. 

Rajallisten resurssien maailmassa vaikuttavuuden maksimoinnissa on kyse tasapainon hakemisesta muutoksen, merkityksen ja volyymin välillä.

VAIKUTTAVUUS  KYVYKKYYTENÄ

Saatat ajatella, että vaikuttavuus pitää todentaa akateemisella tutkimuksella. Se on kuitenkin mahdollista melko harvoin. Vaikka käytössänne olisikin jokin tutkittu toimintamalli, ratkaisevaa on, miten sitä käytetään, toteutetaan ja toistetaan ajan kuluessa. Siksi ajattelemme, että vaikuttavuus on organisaation kykyä saada aikaan tavoittelemansa muutokset. 

Vaikuttavuutta ei kannata jättää hyvien aikeiden varaan. Systemaattinen ja tavoitteellinen maailman muuttaminen vaatii organisaatioltanne kykyä saada tavoittelemanne muutokset aikaan.

Kuvassa oleva portaikko havainnollistaa, minkälaisista elementeistä organisaation vaikuttavuuskyvykkyys rakentuu. Nousemalla näitä askelmia osaamisenne, toimintatapanne ja johtamiskäytäntönne kehittyvät suuntaan, joka vahvistaa toimintanne vaikuttavuutta.

Seuraavassa käymme läpi organisaation vaikuttavuuskyvykkyyden neljä porrasta. Jos näyttää siltä, ettette ole portaikolla vielä lainkaan, kannattaa vaikuttavuuden rakentumista lähteä tutkimaan vaikkapa Valoa vaikuttavuuteen -videosarjan avulla.

1. Erottuva vaikuttavuustavoite

Vaikuttava organisaatio on kirkastanut yhteiskunnallisen muutoksen, jota se pyrkii toiminnallaan edistämään. Organisaatio osaa kytkeä tämän vaikuttavuustavoitteen ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja erottuu samalla muista.

Kirkas vaikuttavuustavoite erottaa teidät muista ja ohjaa oikeaan suuntaan kuin kompassi. Se auttaa tekemään strategisia valintoja, hakemaan uusia kumppanuuksia ja arvioimaan kehityskohteita. Lue tästä neljä vinkkiä vaikuttavuuslähtöisen strategian tekoon.

2. Vaikuttavuus mallinnettu

Vaikuttavuus on valutettu tavoitteista osaksi arkea. Tämä toteutuu, kun jokaisella palvelulla ja toimintamallilla on omat, mitattavat muutostavoitteet ja looginen vaikuttavuusmalli.  Vaikuttavuusmalli on kartta, joka kuvaa reitit, joita kulkien tavoitteisiin päästään. 

Mallintamisen avulla opitte soveltamaan vaikuttavuusajattelua omaan toimintaanne. Vaikuttavuusmalli voi herätellä kysymään, saatteko todella olemassa olevilla palveluillanne haluttuja muutoksia aikaan ja kuinka voisitte toimia vaikuttavammin? Vaikuttavuuden arviointi -kanvaasi on työkalu, joka ohjaa vaikuttavuuden mallinnnuksessa ja mittareiden valinnassa. 

3. Vaikuttavuus mittaroitu

Vaikuttavuusmallin pohjalle on määritelty mittarit, joiden avulla kerätään tietoa vaikuttavuuden seurannan ja todentamisen tueksi. Tiedonkeruu kiinnittää työntekijöiden huomion tavoiteltuihin muutoksiin ja muuttaa asiakasprosesseja. Aikaansaaduista muutoksista raportoidaan ulkoisille sidosryhmille.

Tiedonkeruu vie kiistämättä resursseja, mutta hyviäkin uutisia on: 1) Tekemällä pohjatyöt huolella voitte puolittaa olemassa olevan tiedonkeruun! 2) Hyvin suunniteltu tiedonkeruu voi jo itsessään vahvistaa haluttuja vaikutuksia. Hae ohjenuorat mittareiden määrittelyyn tästä.

Moni haluaa aloittaa suoraan mittaamisesta. Ei kannata, ellette ole valmiita kulkemaan pitkän, kalliin ja lukemattomia korjausliikkeitä vaativan polun.

4. Vaikuttavuustiedolla johdetaan

Tietoa kootaan yhteen eri lähteistä ja käytössä on tekniset ratkaisut, joilla kerättyä tietoa voidaan helposti hyödyntää arjessa. Käytössä on esimerkiksi päivittyvä ja muutostrendit visualisoiva mittaristokojelauta. Asiakkaat ja työntekijät otetaan mukaan tulkitsemaan tietoa, oppimaan ja innostumaan siitä, ja tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä.

Tehokkaasti käytössä oleva vaikuttavuustieto ja visualisoidut tulokset mahdollistavat vaikuttavuuden maksimoinnin. Onneksi toimivan tiedonhallinnan rakentaminen ei vaadi enää tähtitieteellisiä investointeja, kerromme tässä miten.

Voit testata vaikuttavuuskyvykkyytenne alla olevan testin avulla. Testissä käydään läpi neljä osa-aluetta, ja sen lopuksi saat vastauksiisi perustuvan tulosprofiilin sekä ehdotuksen seuraaviksi askeliksi. Kannattaa ottaa kollegat mukaan vastaamaan, niin saatte monipuolisen näkemyksen esiin. 

 

MIKSI PANOSTAA VAIKUTTAVUUTEEN? 

Vaikuttavuuteen panostaminen auttaa saavuttamaan toiminnan muutkin tavoitteet:

  • Todennettu vaikuttavuus on myyntivaltti ja erottautumistekijä.  
  • Vaikuttavuutta tavoitteleva organisaatio on työntekijöilleen rakas ja sidosryhmille merkityksellinen. 
  • Vaikuttavuusdata on rahaa ja pääomaa.

Kun vaikuttavuusajattelu on osa organisaationne arkea, kenenkään ei tarvitse arvailla miksi olette olemassa: yhteiskunnallinen merkityksenne on konkreettinen, erottuva ja selkeä.

Haluamme auttaa teitä kipuamaan ylimmälle portaalle ja tutkailemaan sieltä siintäviä mahdollisuuksia – riippumatta mistä kiipeämisen aloitatte. Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä, kuinka hyödyntää vaikuttavuuden kaavaa ja parantaa vaikuttavuuskykyänne.

Vaikuttavuusmaailman uusimmat opit ja kuulumiset saat muutaman kerran vuodessa sähköpostiisi tilaamalla Valoa vaikuttavuuteen -uutiskirjeen sivun alareunasta. 
Vaikuttavuuden arvionti -kanvaasi on kehittämämme työkalu, jonka voit ladata maksutta käyttöösi.

 

 

Leave a Reply