You are currently viewing AUTOMATISOI VAIKUTTAVUUSTIEDON KERUU JA VISUALISOINTI PIENELLÄ BUDJETILLA

AUTOMATISOI VAIKUTTAVUUSTIEDON KERUU JA VISUALISOINTI PIENELLÄ BUDJETILLA

Jos organisaationne käyttää Microsoft 365 -alustaa, tämä kirjoitus kannattaa lukea huolella loppuun. Voitte nimittäin säästää näillä ideoilla ison kasan euroja ja saada vaikuttavuuteen liittyvän tiedonkeruun hyödyttämään uudella tavalla toimintanne kehittämistä ja johtamista. 

KOKOA KESKEISET MITTARIT YHTEISEEN TULOSTYÖKALUUN

Voisinpa lyödä vetoa, että organisaatiosi kerää tietoa vähintään neljällä eri sovelluksella. Tai sitten kirjaatte kaiken Excel-tiedostoihin. Tieto on siis nätisti hajallaan tai piilossa eri siiloissa. Tieto muuttaa ihmisten toimintaa vasta kun se visualisoidaan ymmärrettävästi. Kun eri tietolähteet kootaan yhteen ns. mittaristokojelaudaksi, saatte yhteisen kokonaiskuvan asioista ja voitte kysyä datalta myös ihan uusia asioita.

Vuorovaikutteisen automatisoidun raportoinnin avulla voitte myös jakaa kerätyn tiedon takaisin esimerkiksi tietylle alueelle tai yksikölle. Näin tieto alkaa tukea johtamista ja ihmiset motivoituvat sen keräämiseen. Raportoinnin pikasuodattimilla näette nopeasti tulokset, vaikka tietyltä aikajaksolta, tiimiltä tai alueelta.

Microsoft Power BI on työkalu, jolla edellä mainittu onnistuu ja sen saa käyttöön ilman lisenssimaksua. Power BI (business intelligence) on maailman johtava analytiikkatyökalu, nyt se on saatavilla myös pienempien organisaatioiden käyttöön.

Henkilö, joka osaa tehdä Excelillä kuvioita, oppii luomaan raportteja myös Power BI:llä. Ja organisaatio säästää sovellusten kehityskuluissa, kun muutoksia raporttinäkymiin ei tarvitse tilata it-firmoilta. Kojelautaa voi käyttää joko sisäisesti johtamisen ja raportoinnin välineenä, tai tehdä siitä julkisen version viestintää varten.

AUTOMATISOI PALAUTETIEDON KERUU

Jos organisaationne kerää palautetta tai vastaavaa tietoa nettilomakkeilla, tiedon keruun voi nyt automatisoida Microsoft 365 työkaluilla. Palautekyselyt lähtevät asiakkaille automaattisesti ajastettuna sähköpostilla, esimerkiksi tapahtuman jälkeen. Palaute linkittyy aina tiettyyn tapahtumaan ja asiakkaaseen ilman, että näitä tietoja tarvitsee kysyä lomakkeella.

Palautteille voi luoda hälytyksiä tai muuta automatisointia. Tarkasti kohdentuva, välittömästi käytettävissä oleva palaute nostaa sen hyödyntämisen organisaatiossa aivan uudelle tasolle.

DIGITALISOI KESKEISET PROSESSIT NOPEASTI

Organisaatiosi järjestää tapahtumia, tekee asiakaskäyntejä, tapaa asiakkaita tai toteuttaa arviointeja. Toistuvista prosesseista on tärkeää kerätä määrämittaista dataa siten, että sen kirjaaminen on työntekijöille helppoa. Arjessa kirjaaminen ohjaa myös työntekijöiden ajattelua keskeisiin mittareihin sen sijaan, että tiedot kootaan vasta jälkikäteen asioita muistellen. Mikä teillä on sellainen keskeinen prosessi, josta dataa ei joko systemaattisesti kirjata tai sen kirjaaminen on turhan vaivalloista?

MS Powerapps on osa Microsoft 365 -alustaa ja sillä voi toteuttaa nopeasti ja pienin kustannuksin luotettavia sovelluksia, jotka toimivat myös mobiilissa. Sovelluksen data tallentuu Microsoft 365 -ympäristöön, joten erillisiä tietoturvaratkaisuja ei tarvita. Jos datan määrä ei ole suuri, voi sovelluksen ylläpito olla täysin maksutonta.

VAIKUTTAVUUSTIETO OHJAAMAAN JOKAPÄIVÄISTÄ TOIMINTAA

Jos organisaatiollanne on käytössä Microsoft Teams, voidaan edellä olevat ratkaisut upottaa suoraan Teamsiin. Ratkaisujen käyttö onnistuu ilman eri kirjautumista ja vaikuttavuustiedon keruu ja hyödyntäminen päätyy askel kerrallaan osaksi organisaation jokapäiväistä arkea.

Jos haluat kuulla näistä lisää, ota yhteyttä, niin voimme järjestää maksuttoman online-demon.

Leave a Reply