Vaikuttavuusketju

logo 2Vaikuttavuusketju on suosittu tapa kuvata miten tietty toiminta, palvelu tai tuote muuttaa ihmisten elämää tai ympäristöä, ja kuinka nuo muutokset kertautuvat laajemmalle yhteiskuntaan. Tähän kirjoitukseen olen koonnut listan ketjun hyvistä ja huonoista puolista. Käyn myös läpi minkälaisista lenkeistä vahva vaikuttavuusketju rakennetaan.

 Vaikuttavuusketjun rakentaminen

Merkkinä vaikuttavuusketjun suosiosta sillä on monta nimeä ja mallista liikkeellä useita muotoja ja muunnelmia. Peruselementit ovat kuitenkin usein samat. Vahva vaikuttavuusketju rakentuu näistä lenkeistä:

TARVE Kerro miksi ratkaisu on yhteiskunnallisesti tärkeä. Minkälaiseen tarpeeseen tai ongelmaan se tarttuu, kuinka montaa ihmistä se koskee, keitä he ovat, miksi ratkaiseminen on tärkeää? Vakuuta numeroilla, tutkimuksella ja kokemuksilla.

TAVOITE Mikä on se osa tarpeesta tai ongelmasta jonka pystyt ratkaisemaan? Kuinka monen ihmisen elämää haluat muutta, keitä he ovat, miten muutos näkyy, ja missä ajassa se tapahtuu? Hyvä tavoite on mitattava ja saavutettavissa: Vuoden aikana parannamme 300 päivätoiminnassa käyvän pirkanmaalaisen ikäihmisen fyysistä, henkistä ja sosiaalista toimintakykyä 20 %:lla.

RATKAISU eli palvelu, toimintamalli tai tuote. Mitkä ovat ne ratkaisun ominaisuudet ja osaset, jotka takaavat että tavoiteltu muutos tapahtuu? Esimerkiksi, minkälaista osaamista, työskentelytapoja tai teknologiaa käytetään, ja mitä resursseja tarvitaan.

Vaikuttavuusketju

TEOT ja tuotokset Mitä tehdään, mitä on tapahduttava, jotta tavoitellut muutokset ihmisten elämässä tai ympäristössä tapahtuvat. Esimerkiksi kuinka monta mihinkin ryhmään kuuluvaa ihmistä tavoitetaan, kuinka usein, mitä heidän kanssaan tehdään, ja kuinka aktiivisesti he osallistuvat.

MUUTOKSET Mitä muutoksia ihmisten elämässä; heidän tilanteessaan, kyvykkyyksissään, hyvinvoinnissaan tai ihmissuhteissaan; saadaan aikaan. Muutos-lenkkiä sanotaan usein myös tulokseksi.

VAIKUTUKSET Jos muutokset ovat kestäviä, miten ne heijastuvat laajemmalle yhteisöihin, tiettyyn osaan julkista sektoria tai koko yhteiskuntaan. Koululaisten kanssa toimiminen voi vaikuttaa esimerkiksi kouluihin tai heidän perheeseensä. Ihmisten tuloksekas kuntouttaminen tai huostaanottojen ehkäiseminen voi ajan myötä pienentää julkisen sektorin kuluja. Työuria pidentämällä voidaan lisätä verotuloja, ja niin edelleen.  

Muista, ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki!

Vaikuttavuusketjun hyvät ja huonot puolet

On vaikea antaa selkeitä nyrkkisääntöjä siitä, mihin vaikuttavuusketju sopii tai ei sovi. Kaikki vaikuttavuusmallit ovat tapoja jäsentää ja hahmottaa erilaisia syy-seuraussuhteita, ja se mikä innostaa jotakuta jättää toisen kylmäksi. Ketjun käyttökelpoisuus selviää yrityksen ja erehdyksen kautta. Kannattaa myös pyytää palautetta työkavereilta, yhteistyökumppaneilta ja hyödynsaajilta.

Vaikuttavuusketju on hyvä, koska…

  • se on yksinkertainen. Mallin muoto pakottaa tiivistämään, priorisoimaan ja rajaamaan, mikä on avain onnistuneeseen vaikuttavuuden arviointiin muutenkin.
  • mittarit on helppo liittää malliin. Mittareiden avulla kerätyn tiedon avulla pystytään seuraamaan ratkaisun tai toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
  • se on havainnollinen ja selkeä tapa viestiä vaikuttavuudesta.
  • sen avulla voi kiivetä yli yhdestä vaikutusten arvioinnin kompastuskivestä ja kertoa miten ratkaisu tai toiminta palvelee laajempaa yhteisöä tai yhteiskuntaa.
Kuvaa oman ratkaisusi suhde yhteiskuntaan

Vaikuttavuusketju on hankala, sillä…

  • se on yksinkertainen, mitä maailma ja sen ongelmat taas eivät ole. Ketjusta on kuitenkin monenlaisia muunnoksia. Sitä kannattaa myös vahvistaa esimerkiksi kriittisiä oletuksia lisäämällä.
  • se voi huijata ajattelemaan, että vaikuttavuusmallin voi kirjoittaa kasaan kunhan sana on hallussa. Etenkin viestinnässä käytettävät vaikuttavuusketjut ovat äärimmäisen yksinkertaistamisen ja tiukan karsinnan tulos. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hyvä ketju syntyisi ilman syvällistä ymmärrystä ongelmasta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista.
  • eri ihmisryhmillä on oma näkökulmansa siihen minkälaiset tavoitteet, teot ja muutokset ovat tärkeitä. Kaikkien näkökulmien tuominen samaan ketjuun saa sen nopeasti solmuun.
  • ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.
Aseta mittarit ja seuraa mallin toteutumista

Ennen kuin tietoa on kerätty ja todisteita saatu, vaikuttavuusketju on joko silkka arvaus tai paremmassa tapauksessa tietoon perustuva ennuste. Jotta mallin toteutumista voi seurata ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä, täytyy jokaiselle lenkille määrittää mittarit tiedonkeruuta ohjaamaan.

Fiksusti rakennettu mittaristo kuvaa ratkaisun tehokkuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Kokeile ja sovella!

Lisää lukemista:

Vaikutusten arviointi -kanvaasi on arvioinnin tueksi kehitetty työkalu, jonka ytimessä on mittaroitu vaikuttavuusketju. Kanvaasista löydät lisää tietoa ja ohjeistuksen sen käyttöön tästä kirjoituksesta.

Vaikuttavuusketjuja on monenlaisia, eikä ole yhtä oikeaa tapaa koota sitä. STEA Tukee -kanavalla oleva Termit tutuiksi -video kuvaa vaikuttavuuden arvioinnin kolmen T:n mallin: Tarve, Tavoite ja Tulos. Hyvän Mitta -hankkeessa taas on kehitetty 7 askeleen -malli.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *