You are currently viewing VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNISSA ALKUUN

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNISSA ALKUUN

Olen kirittänyt yli sataa järjestöä ja yritystä vaikuttavuuden arvioinnissa. Takana on oivalluksia, lukuisia innostavia ja kiemuraisia hetkiä erilaisten pöytien ääressä. Kaksi kysymystä näyttää nousevan ylitse muiden: miten arvioinnissa edetään, ja miten sitä vaikuttavuutta oikein voi mitata?

Olen aiemmin mm. Vuoren valloitus -kirjoituksessa antanut vinkkejä siihen, mistä arviointipuhde kannattaa aloittaa, ja kuinka siitä matkan varrella saa hyötyä myös viestintään ja markkinointiin. Jatkan samalla teemalla arvioinnin vaiheista ja mittaamisesta.

VALMISTAUTUMINEN: MIHIN HALUAT KIIVETÄ?

Ennen vuoren valloitusta on matkalle asetettava selkeät tavoitteet.

  1. Kenelle ja miksi vaikuttavuuden arviointia tehdään? Minkälaista tietoa tämän jengin vakuuttamiseksi tarvitaan, kenen näkökulma ja hyödyt arvioitaviksi valitaan?
  2. Mikä on arvioitavan tuotteen, palvelun tai konseptin vaikuttavuutavoite: Kenen elämää pyritään muuttamaan? Jos siinä onnistutaan, miten muutokset kertautuvat eteenpäin yhteiskuntaan?

Näiden tavoitteiden mukaan valitaan omaan kuntoon sopiva reitti ja hyvä porukka mukaan vuorta kipuamaan. On aivan eri asia hyödyntää vaikuttavuuden arviointia toiminnan kehittämiseen tai uuden konseptin pilotointiin, kuin etsiä aineksia markkinointiviestintään tai rakentaa kättä pidempää rahoittajille.

PERUSLEIRI: MILTÄ REITTI ETEENPÄIN NÄYTTÄÄ?

Kun tavoitteet sekä vaikuttavuuden arvioinnille että arvioinnin kohteena olevalle ratkaisulle ovat kirkkaana mielessä, aletaan hahmotella ratkaisun vaikutusmallia. Miten ja miksi tavoitellut muutokset syntyvät? Mitkä muutokset tapahtuvat heti, ja kuinka ne kertautuvat eteenpäin?

Vaikutusmalli kertoo miten ratkaisu toimii ja kuka siitä hyötyy.  

Tärkeintä on, että mallin kuvaamat syy-seuraussuhteet pohjautuvat tutkittuun tietoon jotta kyse ei ole  vaikuttavuusarvauksesta. Tapoja jäsentää ja visualisoida vaikutusmalli on monia. Vaikutusketju lienee yleisin, mutta sen rinnalle tai vaihtoehtona myös vaikutuspuu voi olla käyttökelpoinen.

KOHTI HUIPPUA: ONKO SUUNTA OIKEA?

Vaikuttavuuden todentaminen ja muutoksen mittaaminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan tiedon keräämistä ja analysointia. Tarkoitus on selvittää, mitkä vaikutusmallin osat toimivat ja missä kohtaa olisi vielä parannettavaa – onko reitin valinta ollut oikea ja pysytäänkö sillä?

Huipulle pääsee hyvän mittariston ja tiedonkeruusuunnitelman avulla. Parhaimmillaan ne myös auttavat parantamaan omaa toimintaa.

Hyvä mittaristo…

  • seuraa matkaa kohti valittua vaikutustavoitetta.
  • kattaa kaikki vaikutusmallin vaiheet panoksista vaikutuksiin.
  • tuottaa tietoa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä näkyvistä muutoksista.
  • tuottaa tietoa eri sidosryhmien näkökulmista.
  • sisältää subjektiivisia ja objektiivisia mittareita.

Mittariston pitäisi sopia vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteisiin ja perustua vaikutusmalliin. Vaikutusten arviointi -kanvaasin käyttäminen auttaa varmistumaan tästä.  Joitakin opasteita vertailutiedon lähteille ja mittariston kasaamiseen löytyy tästä kirjoituksesta. Vaikuttavuuden arviointiin sopivan, yksinkertaisen tutkimussuunnitelman voi jäsentää vaikkapa näin:

Research plan
Vaikuttavuuden arvioinnin ei pitäisi olla yksittäinen rykäys Mount Everestille – että kunhan saa yliviivata taas yhden asian ämpärilistaltaan. Parhaimmillaan arviointi on toisinaan laajeneva ja toisinaan supistuva kierre, joka antaa eväitä toiminnan parantamiseen ja vie yhä korkeammille huipuille.

Hyvää matkaa!

Leave a Reply