You are currently viewing NELJÄ VINKKIÄ VAIKUTTAVAAN STRATEGIAAN

NELJÄ VINKKIÄ VAIKUTTAVAAN STRATEGIAAN

Kaipaako organisaation strategia päivitystä? Tai vaikuttavuusajattelu yhteistä kirkastamista? Jos tarvitset strategiatyöhön uutta näkökulmaa, ota lähtöpisteeksi vaikuttavuus.

Tästä kirjoituksesta saat neljä vinkkiä vaikuttavuuslähtöiseen strategiatyöhön ja johtamiseen.

1. VAIKUTTAVUUS INNOSTAA, EI ORGANISAATIO

Jotta strategialla voidaan johtaa, sen täytyy myös innostaa. Tyypillisesti strategioissa kuvataan, minkälainen organisaatio haluaisi olla, esimerkiksi: ”Organisaatio x on ketterä asiantuntija, luova vaikuttaja ja edelläkävijä alallaan…”. Tärkeitä asioita, mutta eivät sovi soihduksi pimeään.

Organisaatiota enemmän työntekijöille merkitsee työn yhteiskunnallinen mielekkyys eli se, mitä hyvää heidän työpanoksellaan tuotetaan. Kumppaneita organisaationne erinomaisuuden kuvaus kiinnostaa vielä vähemmän.

Vaikuttavuuslähtöinen strategia on kutsu työntekijöille ja kumppaneille tulla mukaan ratkomaan yhteisiä ongelmia tai luomaan positiivisia ilmiöitä. Tarvitset heitä.

“Kun otat strategiatyön lähtökohdaksi vaikuttavuuden, huomaat työntekijöiden kiinnostuvan jo strategiaprosessista.”

2. KYTKE MISSIO YHTEISKUNNALLISEEN MUUTOKSEEN

Monien organisaatioiden visio ja missio liitelevät kuin kesäpääskyset omissa korkeuksissaan. Kaukaa maan pinnalta on vaikea erottaa yhtä pääskystä toisesta. Erkane parvesta ja perusta strategia rohkean, saavutettavan ja merkityksellisen mission varaan.

Tavoitteellinen vaikuttavuus lähtee muutostavoitteiden määrittelystä. Siksi myös vaikuttavuuteen tähtäävän strategian alusta löytyy yhteiskunnalliseen muutokseen sidottu missio. Kun terävästi määritelty missio ohjaa strategian luomista, se pakottaa priorisoimaan ja rajaamaan.

Strategia kuvaa suunnitelman mission toteuttamiseksi, eikä jätä missiota liitelemään yksin yläilmoihin.

3. KUVAA MUUTOSPOLUT JA ETSI KUMPPANIT

Vaikuttavuusajattelussa on olennaista pohtia mekanismeja ja muutospolkuja, joita pitkin kulkemalla tavoiteltu vaikuttavuus syntyy (lue lisää vaikuttavuusketjuista). Muutospolkuja piirtäessä tulee selväksi, etteivät kompleksiset yhteiskunnalliset ongelmat ole yhden organisaation ratkaistavissa.

Tarvitsette mukaan kumppaneita, jotka jakavat kanssanne samat vaikuttavuustavoitteet. Strategia jäsentää organisaationne roolin osana vaikuttavuuden ekosysteemiä*. Keitä ovat vaikuttavuutemme kannalta tärkeimmät sidosryhmät? Minkälaista osaamista ja keiden resursseja tarvitaan muutosten toteuttamiseksi? Miten yhteistyö tuottaa osiansa enemmän?

Strategia jää yläilmoihin, jos siinä ei kuvata kontekstia, yhteistyötä ja muutospolkuja, joilla missio saavutetaan.

4. JOHDA MUUTOSTA YHTEISILLÄ MITTAREILLA

Liian usein mittaamista ja raportointia, jopa tavoitteita, ohjaavat ulkopuolisten tahojen toiveet. Mittareita tehdään rahoittajille ja tietoa kerätään eri toiminnoissa ja projekteissa erikseen. Auttaako mittareiden tuottama tieto teitä johtamaan ja kehittämään toimintaanne?

Vaikuttavuuslähtöinen strategia auttaa mittariviidakon karsimisessa. Kun strategia sisältää toimintaa ohjaavat tärkeimmät muutostavoitteet, voidaan niille luoda yhteiset mittarit. Mittarit tuottavat siten tietoa sekä strategian että vaikuttavuuden seurantaan ja johtamiseen. 

Tiedolla johtaminen vahvistuu, kun mittarit kootaan eri tietolähteistä yhteen, ja ne visualisoidaan kokoavaan näkymään digitaaliseksi kojelaudaksi. Tiedolla johtamisen uudet työkalut ovat nyt myös pienempien organisaatioiden saavutettavissa. Tästä lisää seuraavassa blogissa.

Kiinnostaako sinua vaikuttavuuslähtöinen strategia ja johtaminen? Onko sinulla kokemuksia tai ajatuksia asiasta? Jätä kommentti alle tai ota yhteyttä. Meitä kiinnostaa!

*Esimerkiksi Sitran julkaisemassa Vaikuttavuuden askelmerkit -oppaassa sivutaan vaikuttavuuden ekosysteemin rakentamista. 

 

 

Leave a Reply