You are currently viewing YLEISHYÖDYLLINEN TOIMINTA JA LIIKETOIMINTA SYLIOTTEESSA

YLEISHYÖDYLLINEN TOIMINTA JA LIIKETOIMINTA SYLIOTTEESSA

…ja miten tuo halaus tehdään näkyväksi. Suomessa on kymmeniätuhansia järjestöjä, jotka kansalaistoiminnan lisäksi pyörittävät yritystoimintaa. Lasten, perheiden ja ikäihmisten palveluita sekä paljon muuta. Setlementtiliitto halusi selvittää, minkälaisia rajapintoja yleishyödyllisen ja liiketoiminnan välille syntyy ja minkälaisia vaikutuksia ne saavat aikaan.

Melkoinen toimeksianto. Minua innosti erityisesti, että työn haluttiin tuottavan oppeja siitä, miten näistä rajapinnoista saa vaikutusten arvioinnin menetelmillä pitävän otteen. Haluttiin koeteltuja menetelmiä ja työkaluja, joita erilaisia toimintamalleja yhdistelevät organisaatiot voisivat käyttää oman arviointityönsä tukena.

Toki yllytyshullua luonnettani mukavasti kutkutteli myös homman näennäinen mahdottomuus – että rajapintojen vaikutusten arviointia? Aloitetaanpa siitä, että mitä ne rajapinnat taas ovatkaan.

OPPI 1: RAJAA JA VALITSE

Kaikissa koulutuksissa, sparrauksissa ja kirjoituksissa usutan ennen arviointiurakkaan ryhtymistä rajaamaan ja tekemään valintoja. Rajapinnat näkyväksi -arvioinnin yhteiskunnallinen tilaus oli valtava, tavoite mittava ja kohde vähintäänkin hähmäinen. Ei siis ihan oppikirjasta. Onneksi tein työn yhdessä Setlementtiliiton Mona Särkelä-Kukon kanssa. Yhteistyö helpotti ideoiden pallottelua, valintojen tekemistä ja epäuskon hetkistä irti ravistautumista.

Arviointi onnistui rajaamalla osuutta, johon oli mahdollista vaikuttaa. Rajapintoja paikannettiin lopulta kahdesta yhteisöstä: Jyränkölän Setlementistä ja Setlementti Ukonhatusta. Niihin keskittyen kuvattiin minkälaisia rajapinnat ovat, miten ja mihin niitä syntyy, ja mitä rajapinnoilla tapahtuu. Rajapintojen hyötyjen kuvaamista varten rajattiin vielä vähän lisää: Jyränkölässä keskityttiin ikäihmisten palveluihin ja Ukonhatussa mielenterveyskuntoutujiin.

On ihan selvää, että kaikkiin niihin kymmeniintuhansiin organisaatioihin eivät saadut tulokset yleisty. Rajapinnoissa riittää edelleen paljon tutkittavaa, mutta polun alku on raivattu auki ja sopivat työkalut kaivettu esiin.

OPPI 2: KERÄÄ SOPIVASTI TIETOA

Kun arvioinnin kohde pakenee määritelmiä, eikä aiheesta ole tutkimusta jonka pohjalle rakentaa vaikutusmallia, täytyy panostaa monipuoliseen tiedonkeruuseen. Rikoimme siis toistakin rajaamiseen ja valintojen tekemiseen liittyvää kultaista sääntöä: määrittele hallittava määrä monipuolisia ja tarkkoja mittareita. Kun ei ole mallia, ei oikein voi olla mittareitakaan.

Tietoa siis kerättiin paljon, paljon hyödynnettiin myös olemassa olevaa. Jokainen haastattelu, kysely ja työpaja vei työtä aina yhden askelen eteenpäin. Hyvä esimerkki tästä on arvioinnin kalkkiviivoilla toteutettu kysely, jolla haluttiin selvittää haastatteluissa syntynyttä aavistusta siitä, että Jyränkölän asumisyksiköiden avoimet ovet sekä niiden ilmaiset tapahtumat ja monipuolista ruokaa tarjoavat ravintolat ovat todennäköisesti iso juttu naapuruston ikäihmisille.

Tiedonkeruun kulku, käytetyt aineistot ja tehdyt kyselyt on dokumentoitu aineistot ja tulostiivistelmät -osioon.

OPPI 3: VARAA AIKAA VIESTINTÄÄN

Alusta saakka meillä oli kirkkaana mielessä, että arvioinnin täytyy palvella paitsi lukuisia Setlementtiyhteisöjä, niin myös montaa muuta yhteiskunnallista yritystä. Tiiviin, ydinasioihin keskittyvän, jäsennellyn ja visuaalisen materiaalin tekeminen ei ollut ihan helppo homma. Rajapinnat näkyväksi -arvioinnin onnistuminen ja hyöty mitataankin oikeastaan vasta nyt kun materiaalit on julkistettu: onko saatu aikaan ymmärrettäviä ja hyödyllisiä asioita, jotka tukevat arkea.

Erityisen iloinen olen vaikutustarinasta, jonka avulla tässä arvioinnissa kuvataan Jyränkölän hoitopolkuja ikäihmisten näkökulmasta. Yhdessä Jyränkölän työntekijöiden ja asukkaiden kanssa rakennetun tarinan päähenkilöinä on omaishoitajapariskunta Veikko ja Marja. Vaikutustarina on mielenkiintoinen menetelmä, jonka soveltamisessa on omat jipponsa. Niitä aion jakaa seuraavassa blogissani.

Setelementtiliiton Rajapinnat näkyväksi -arviointi on osa laajaa Hyvän Mitta -hanketta, johon liittyvät arvioinnit ja niiden tuottamat opit on juuri julkistettu.

Leave a Reply