You are currently viewing VAIKUTTAVUUSPUU – NÄIN JÄSENNÄT RATKAISTAVAN ONGELMAN JA TAVOITELTAVAT MUUTOKSET

VAIKUTTAVUUSPUU – NÄIN JÄSENNÄT RATKAISTAVAN ONGELMAN JA TAVOITELTAVAT MUUTOKSET

Kaikki vaikuttavuuteen tähtäävä toiminta alkaa ratkottavan ongelman purkamisesta. Vaikuttavuuspuu -työkalu on auttanut monia eteenpäin, koska sen avulla jäsentyy sekä ratkaistava ongelma että tavoiteltavat muutokset ja vaikutukset.

Ensin on mietittävä, mikä on se viheliäinen ongelma jota ratkotte tai se suuri muutos jonka haluatte saada aikaan? Vaikuttavuuspuulla kannattaa kuvata sellaista palasta tuosta muutoksesta, joka on jotakuinkin omissa käsissäsi – ainakin jos kädet ovat tukevasti oikeiden kumppaneiden kynkässä.

Vaikuttavuuspuu on  mainio tapa polkaista yhteiskehittäminen käyntiin ja luoda yhteinen tahtotila. 

ALOITA ONGELMAPUULLA

Jos tavoite ei ole terävä tai asian jäsentäminen tuntuu sitä vaativan, kannattaa aloittaa ongelmapuun hahmottelusta. Runkoon kirjataan ongelma ja juuret kuvaavat ongelman taustalla vaikuttavia asioita. Lehvästössä puolestaan kasvavat seuraukset, joita ongelman olemassaolo aiheuttaa. Jos teette tämän ryhmässä, voitte käyttää eri värisiä lappuja kuvaamaan juuria ja lehtiä.

ONGELMAPUUSTA VAIKUTTAVUUSPUUKSI

Ongelmasta päästää ratkaisuun kääntämällä ongelmapuu vaikuttavuuspuuksi. Vaikuttavuuspuun runkoon kirjataan, miltä tilanne näyttää, kun ongelma on ratkennut. Voitte kutsua sitä palvelulupaukseksi tai vaikuttavuustavoitteeksi. Palvelulupaus kertoo kenelle, kuinka paljon ja millaista hyvää tässä ollaan tuottamassa.

Puu elää ja kuolee juurtensa mukana. Vaikuttavuuspuun juuristo kuvaa minkälaisia muutoksia tarvitaan, jotta palvelulupaus toteutuu. Juuriston pohtiminen on hyvä kohta  sidosryhmäkartan luonnostelulle, sillä kaikkia tarpeellisia muutoksia et todennäköisesti saa aikaan yksin.

Oksistoon kirjataan palvelulupauksen toteutumisen vaikutuksia. Minkälaiset yksilötason muutokset lupauksesta versovat, miten nämä muutokset kertautuvat eteenpäin esimerkiksi perheisiin tai työyhteisöihin. Miten muutosten kerrannaisvaikutukset näkyvät yhteiskunnassa, vaikkapa poliisin toiminnassa tai sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Muutokset voidaan ensin kirjata pienille lapuille ja sen jälkeen jäsennellä muutospoluiksi puun oksiksi ja lehdiksi.

Puiden kasvua ohjaavat luonnonlait. Jotta saatte vaikuttavuuspuunnne kukoistamaan, perusta syy-seuraussuhteet eli muutosten ketjut vankkaan tutkimus- ja  kokemustietoon. Kun tunnistatte tärkeimmät muutosketjut, voittekin jo seuraavaksi lähteä miettimään mittareita, joiden avulla muutoksia voidaan seurata ja todentaa.

VAIKUTTAVUUSPUU VIDEOLLA

Katso vielä vaikuttavuuspuun kuvitettu esittely (kesto 3:48), tai lähetä se ryhmällesi orientaatioksi ennen kun käytte tehtävän kimppuun.

Leave a Reply