Ongelmasta ratkaisuun – vaikutuspuu

logo 2Kaikki vaikuttavuuteen tähtäävä toiminta alkaa ratkottavan ongelman purkamisesta. Ongelmapuu-vaikutuspuu -työkalupari  tuntuu auttavan monia eteenpäin, joten kerron hieman lisää siitä miten tämän puupariskunnan avulla asioita jäsennän.

Mieti taas, mikä onkaan se viheliäinen ongelma jota ratkot tai se suuri muutos jonka haluat saada aikaan? Vaikutuspuulla pyritään kuvaamaan sellaista palasta tuosta muutoksesta, joka on jotakuinkin omissa käsissäsi – ainakin jos kädet ovat tukevasti oikeiden kumppaneiden kynkässä. 

Ongelma- ja vaikutuspuu on  mainio tapa polkaista yhteiskehittäminen käyntiin ja luoda yhteinen tahtotila.

Aloita ongelmapuulla

Jos tavoite ei ole terävä tai asian jäsentäminen tuntuu sitä vaativan, kannattaa aloittaa ongelmapuun hahmottelusta. Runkoon kirjataan ongelma ja juuret kuvaavat ongelman taustalla vaikuttavia asioita. Lehvästössä puolestaan kasvavat seuraukset, joita ongelman olemassaolo aiheuttaa.

Ongelmapuusta vaikutuspuuksi

Ongelmasta  päästää ratkaisuun kääntämällä ongelmapuu vaikutuspuuksi. Vaikutuspuun runko kertoo miltä tilanne näyttää, kun ongelma on ratkennut? Usein on hyödyllistä täsmentää runkoon palvelulupaus, joka kertoo kenelle, kuinka paljon ja millaista hyvää tässä ollaan tuottamassa.

Puu elää ja kuolee juurtensa mukana. Vaikutuspuun juuristo kuvaa minkälaisia muutoksia tarvitaan, jotta palvelulupaus toteutuu. Juuriston pohtiminen on hyvä kohta  sidosryhmäkartan luonnostelulle, sillä kaikkia tarpeellisia muutoksia et todennäköisesti saa aikaan yksin.

Oksistoon kirjataan palvelulupauksen toteutumisen vaikutuksia. Minkälaiset yksilötason muutokset lupauksesta versovat, miten nämä muutokset kertautuvat eteenpäin esimerkiksi perheisiin tai työyhteisöihin. Miten muutosten kerrannaisvaikutukset näkyvät vaikkapa poliisin toiminnassa, sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä.

Jotta puut toimisivat, nojaa  syy-seuraussuhteet vankkaan tutkimus- ja / tai kokemustietoon ja mieti mittareita, joiden avulla voit todentaa eritasoisia muutoksia luotettavasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *