AJANKOHTAISTA

Yhteenveto tuloksista on julkaistu: https://bit.ly/kohtaamispaikat

Aineistokeruun aikaa jatketaan 31.11.2020 saakka. Uudet vastaukset kertyvät järjestön raportille.

Voitte kerätä kyselyvastauksia sähköisesti tai paperilla 31.11.2020 saakka. Vastaukset päivittyvät raportille totuttuun tapaan. Paperilomakkeita voi palauttaa edelleen. Jos tarvetta, voitte tilata lisää paperilomakkeita 30.9. saaakka, max. 100 kopiota per järjestö.

TULOKSET

Linkki online-raporttiin on tässä. Järjestösi tunnuksen olet saanut sähköpostilla. Raportilla voitte verrata tuloksianne valtakunnalliseen aineistoon ja omaan alaryhmäänne. Toivottavasti palvelumme auttaa tunnistamaan toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita!

Tuloksista on tekeillä myös julkinen raportti, jossa kootaan yhteen kävijöiden ja ohjaajien kyselyjen tuloksia. Sen julkaisu on STEAn käsissä. Viestimme teille, kun siitä tiedetään. Luvassa on varmasti kiinnostavia tuloksia!

WEBINAARIN TALLENNE 6.4.

Kiitos runsaasta osanotosta webinaariin ja pienryhmiin 6.4. Tästä linkistä pääset katsomaan webinaarin tallenteen. 

EDELLISET PÄIVITYKSET

Ma 6.4. Työpaja toteutettiin verkossa, kiitos osallistuneille!

Ti 17.3. Koronaepidemian hidastaminen vaikuttaa kohtaamispaikkojen toimintaan ja samalla tämän selvityksen toteutukseen:

  • Pyydämme palauttamaan täytetyt paperilomakkeet, mutta täyttämättä jääneet kyselyt kannattaa säilyttää! Seuraamme vastausten kertymistä ja niiden edustavuutta. Tiedonkeruun mahdolliseen jatkoaikaan palataan myöhemmin. 

Ti 3.3. Linkki online-raporttiin on tässä. Näet sieltä heti miten vastauksia on kertynyt, myöhemmin myös sitten kyselytuloksia. Raportille tarvitset järjestönne tunnuksen, jonka saat yhteyshenkilöltänne.

Ti 11.2. Aineistokeruu käynnistyi. Sähköiset ja paperiset lomakkeet kävijöiden kyselyyn on lähetetty järjestöihin.

Ke 12.2. Kysely työntekijöille ja vapaaehtoisille lähetetty järjestöihin.

To 13.2. webinaari aineistokeruusta 

OHJEET KYSELYVASTAUSTEN KERÄÄMISEEN KÄVIJÖILTÄ

Jos kävijät tarvitsevat apua kyselyn täyttämisessä, kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja voi yhdessä heidän kanssaan käydä läpi.

Jos kävijät eivät halua kertoa esimerkiksi syntymävuottaan tai postinumeroaan, voi nämä kohdat jättää tyhjäksi. Se ei estä muun lomakkeen täyttämistä. Taustatiedoista tehdään luokkia, joita käytetään kohtaamispaikkojen tavoittamien ihmisryhmien kuvaamiseen (kts. luottamuksellisuus).

1. Näin käytät paperilomakkeita

Paperilomakkeet täytetään mustekynällä, tehty valinta merkitään rastilla. Jos jo rastitun vaihtoehdon haluaa perua, tulee ruutu mustata kokonaan. Avoimet vastaukset kirjoitetaan tikkukirjaimin.

Täytetyt paperilomakkeet on postitettava takaisin viimeistään 23.3.2020

2. Näin käytät sähköistä kyselyä

Voit jakaa linkin kyselyyn haluamallasi tavalla, esimerkiksi sähköpostilla, paperilla, tekstiviestillä tai QR-koodilla. Huomaa, että kyselyä ei löydy googlesta, vaan linkkiä pitää klikata tai kopioda se selaimen osoiteriville. Jos käytät QR-koodia, tulosta se näkyville – QR-koodi on linkki, jonka saa auki osoittamalla sitä kännykän kameralla, selaimella tai erillisellä sovelluksella (riippuen puhelinmallista).

Kävijät voivat vastata sähköiseen kyselyyn myös kohtaamispaikassa olevilla laitteilla. 

Kyselyn kielen voi vaihtaa kyselyn oikeasta ylänurkasta.  
Sähköinen aineistonkeruu päättyy 31.3.2020. 

3. Arvonta vastaajien kesken

Kaikkien kyselylomakkeen täyttäneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 100 euron arvoisia lahjakortteja S-ryhmän liikkeeseen. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista. Yhteystiedot kysytään erikseen vain arvontaa varten, eikä niitä voida yhdistää kyselyvastauksiin.  Tietosuojaseloste.

4. Vastausten luottamuksellisuus

Selvityksen pohjaksi toteutetaan kysely kohtaamispaikkojen kävijöille sekä toiminnasta vastaaville palkatuille työntekijöille ja vapaaehtoisille. Molemmat kyselyt ovat luottamuksellisia, eikä yksittäisiä vastauksia käsitellä erikseen. 

Järjestöjen tulee toteuttaa kävijöille tehtävä kysely niin, että vastaajien antamien tietojen luottamuksellisuus taataan. Erityisesti tämä koskee täytettyjä paperilomakkeita, joita on säilytettävä turvallisessa paikassa.

5. Mihin tuloksia käytetään?

Selvityksessä on mukana lähes 50 järjestöä, ja sen tuloksia käytetään kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen valtakunnallisesti ja järjestöissä. Selvityksen päätoteuttaja on STEA (www.stea.fi) . Jokainen järjestö saa yhteenvedon online-raportilla omista kyselytuloksista. Raportille yhdistetään sähköisen ja paperisen lomakkeen vastaukset. Kansallisella raportilla ei käsitellä yksittäisen järjestön tuloksia eikä STEA käytä tuloksia järjestön toiminnan arviointiin.

Selvityksen toteutuksesta vastaa Vaikuttava Yritys Oy yhteistyössä Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy:n kanssa. Jos selvityksestä tulee kysyttävää, ota yhteyttä Juuso Repoon ([email protected], 041 318 6166) tai Saila Tykkyläiseen ([email protected], 050 401 7178) . STEAn puolesta selvityksen toteutusta valvoo Sini Seemer.

Leave a Reply