Todennettua vaikuttavuutta.

Joskus ulkopuolisen tekemä vaikuttavuuden arviointi on tarpeen. Tavoitteena on ehkä vastata rahoittajien vaatimuksiin, valmistautua tulosperustaisiin kilpailutuksiin, kehittää palveluita entistä vaikuttavammiksi, tai jotain aivan muuta.   

Varaa aika maksuttomaan kartoitustapaamiseen, jossa selvitetään millä tavalla organisaation vaikuttavuutta voisi todentaa.  

Leave a Reply